प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम

स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूका लागि उद्यमशीलता विकास
प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रमको जानकारी

१. भूमिका

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको एक स्वायत्त संस्था हो । यसले स्थापनाकालदेखि आफ्नो उद्देश्यअनुरूप उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँदै आएको छ । प्रतिष्ठानले आयआर्जन तथा व्यवसाय विकासको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूको स्रोत व्यक्तिहरूको विकास गर्दै उनीहरूमार्फत समुदाय तहमा उद्यम व्यवसाय सिर्जना तथा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको छ । अर्कातर्फ प्रतिष्ठानले आफ्नो केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयहरूबाट समुदाय तहमै उद्यमीहरू सिर्जना तथा व्यवसाय विकास गर्दै आइरहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आ.व. २०७३/७४ मा तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विभाग तथा विकास समितिअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा योजना तथा कार्र्यक्रम शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरि ३८६ जनालाई उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन भइसकेको र उनीहरूले समुदायस्तरमा उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । नेपालको वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी यो उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको छ ।

२. कार्यक्रमको उद्देश्य

यस उद्यमशीलता विकास – प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा स्रोत व्यक्ति तयार गर्नु हो । यसका अन्य उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन् :

 • यसरी तयार गरिएका स्रोत व्यक्तिहरूले आफूले सिकेको ज्ञान सीपलाई स्थानीय निकायअन्र्तगत सञ्चालन गरिने सामाजिक तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सहयोग पुग्नु ।
 • स्थानीय निकायहरूअन्र्तगत आर्थिक विकास, उद्यमशीलता र व्यवसाय विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्रोत व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र उनीहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय समुदायमा उद्यमशीलता र व्यवसाय विकाससम्बन्धी अभिमुखीकरण, सचेतना, तालिम, गोष्ठी र परामर्शजस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनु ।

३. तालिमका सहभागी छनोट आधारहरू र सहभागी हुँदा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू

यस तालिममा स्थानीय निकायहरू; महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुपर्नेछ । आवेदन दिँदा र सहभागी छनोट गर्दा निम्नानुसारको योग्यता र अनुभव भएकालाई छनोट गरिनेछ ।

 • कर्मचारीहरू कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित शाखामा रही कार्य गर्दै गरेका हुनुपर्नेछ ।
 • सहभागी हुने कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रवीणता प्रमाण पत्र वा +२ (प्लस टु) पास गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • आवेदन फारामसँग सम्बन्धित निकायको पद र शाखा खुलेको सिफारिस पत्र संलग्न हुनुपर्नेछ ।
 • प्राप्त आवेदनहरूको मूल्याङ्कन र छनोट प्रतिष्ठानले गर्नेछ । तालिममा छनोट भएका सहभागीहरूलाई प्रतिष्ठानबाट सूचना दिइनेछ । साथै प्रतिष्ठानको वेबसाइट www.iedi.org.np मा नामावली प्रकाशित गरिनेछ ।
 • तालिम १० दिन बिहान १०.३० देखि ४.३० सम्म सञ्चालन हुनेछ । सहभागीहरू तालिममा १० दिनै निरन्तर अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
 • व्यवसायिक योजना तयारी गर्ने र लघु प्रशिक्षणमा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थीहरू मात्र प्रमाणपत्र पाउन योग्य हुनेछन् ।
 • तालिममा उपस्थित सहभागीहरूलाई प्रतिष्ठानले निःशुल्क तालिम अध्ययन सामग्री, स्टेशनरी र तालिम अवधिमा खाजा उपलब्ध गराउनेछ । यीबाहेक हुने सम्पूर्ण खर्चहरू सहभागी स्वयं वा सिफारिस गर्ने निकायले बेहोर्नुपर्नेछ ।
 • तालिम समाप्त भइसकेपछि ३ देखि ६ महिनाभित्रमा प्रतिष्ठानले सम्बन्धित स्थानीय निकायको सहयोगमा अनुगमन कार्य गर्नेछ । अनुगमनमा आउँदा सहभागीहरूले समुदाय तहमा कम्तीमा ३ वटा वा ७५ जनालाई तालिम सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ वा योजना तथा कार्यक्रममा २ वटा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • आवेदन फाराम प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर र शाखा कार्यालयहरू, भरतपुर (०५६–५२०४४७), पोखरा (०६१–५२०५०४), बुटवल (०७१–५४५४६४) नेपालगञ्ज (०८१–५२०६७९) साथै यस लिङ्क (ToT form) मा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिनेछ । प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कार्यालयहरूमा आवेदन वुझाउन सकिनेछ ।

४. तालिम हुने स्थान र समय

यो तालिम प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरको तालिम हलमा सञ्चालन गरिनेछ । तालिम २०७४ फागुन १४ देखि २३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

तालिमसम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क स्थान
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
फोन नं. : ०१४६२१३३९/४६९, ०१४२६६१६२/१६३

सम्पर्क व्यक्तिहरू

बीणा श्रेष्ठ
समिता श्रेष्ठ
वीरेन्द्र वैद्य