दुई शब्द

नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्धन तथा विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानले विभिन्न लक्षित समूह जस्तै उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने संभाव्य उद्यमीहरू, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरू, उद्योग व्यवसायको विकासमा संलग्न संघसंस्थाहरू आदिलाई उपयुक्त हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानले सम्भाव्य विस्तृतमा...

परिचय

नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको जर्मन प्राविधिक सहायता संस्था (जी.टी.जेड.) को संयुक्त तत्वावधानमा वि.सं. २०४० मा सुरु गरिएको साना व्यवसाय प्रवर्धन आयोजना (एस.बी.पी.पी.) ले विगतमा सञ्चालन गर्दै आएको उद्यमशीलता तथा व्यवसाय विकास र प्रवर्धनसम्बन्धी गर्दै आएको कामलाई संस्थागत रूप दिई निरन्तरता प्रदान गर्ने क्रममा विकास समिति ऐन (२०१३) अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय विकास केन्द्र (आई.ई.डी.सी.) को स्थापना वि.सं. २०५२ सालमा भयो । उद्योग व्यवसाय विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई एक सशक्त, व्यावसायिक संस्थामार्फत नै गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई महसुस गरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय विकास केन्द्रलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा परिणत गरियो । यसै क्रममा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने व्यवसाय विकास सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिष्ठानअन्तर्गत एक व्यवसाय विकास केन्द्र २०६८ असारदेखि स्थापना गरी सञ्चालन गरेको छ।


औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले उद्योग व्यवसायको विकासमा सहयोग पुरयाउन विभिन्न प्रकारका तालिम तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने सम्भाव्य उद्यमीहरू र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने विविध अर्थात् विभिन्न व्यावसायिक सूचना प्रदान गर्ने, विभिन्न संघसंस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा कार्यक्रमबारे जानकारी दिने तथा उद्योग व्यवसाय स्थापना र विस्तारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय विकास केन्द्रको स्थापना गरेको छ।


व्यवसाय विकास केन्द्र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको एउटा एकाइ हो । उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने सम्भाव्य उद्यमीहरू र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने परामर्श तथा व्यावसायिक सूचना प्रदान गर्ने हेतुले यो एकाइको २०६८ आषाढमा स्थापना गरिएको हो । यस केन्द्रबाट सेवा लिन चाहने व्यक्तिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर र यसका शाखा कार्यालयमा सम्पर्क राखी आफूलाई आवश्यक परामर्श तथा व्यावसायिक सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।