Date | मितिSubject | विषय
२०८१/०२/११राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१
२०८१/०२/०१स्टार्टअप उद्यम कर्जासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
२०८१/०१/१०व्यावसायिक-प्रस्तावको-प्रस्तुतीकरणमा-समावेश-हुनुपर्ने-बुँदाहरू (word format)
२०८१/०१/१०व्यावसायिक-प्रस्तावको-प्रस्तुतीकरणमा-समावेश-हुनुपर्ने-बुँदाहरू (pdf format)
२०८१/०१/०९योग्य परियोजना प्रस्तावकाे सूची (Short List) र प्रस्तुतीकरण गर्ने मिति र समय
२०८१/०१/०३प्रेस विज्ञप्ति
२०८०/१२/२स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको लागि प्रतिष्ठानमा दर्ता भएको परियोजनाहरूको विवरण
२०८०/११/१३स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना
२०८०/१०/१९स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि उद्यमीले पेश गर्ने परियोजना प्रस्ताव (word format)
२०८०/१०/१९स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि उद्यमीले पेश गर्ने परियोजना प्रस्ताव (pdf format)
२०८०/१०/१९स्टार्टअप उद्यम कर्जासम्बन्धी विस्तृत सूचना
२०८०/१०/१९स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना
२०८०/१०/१४स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०